Wie zijn Wij

Stichting OPOS is opgericht op 1 januari 2008. Het schoolbestuur heet officieel Stichting Openbaar Primair Onderwijs Slochteren. Onder het bestuur van Stichting OPOS vallen 6 openbare basisscholen. Onze scholen zijn toegankelijk voor alle kinderen vanaf de leeftijd van 4 jaar, zonder onderscheid te maken naar godsdienst of levensbeschouwing.

De scholen concentreren zich op hun kerntaak: het geven van kwalitatief zo goed mogelijk onderwijs. Hierbij streven we naar zo min mogelijk uitval en een hoog rendement. De professionals in en rondom de scholen weten wat er speelt en wat er nodig is om goed onderwijs te leveren.

De kenmerken hierbij zijn

Elke school kan goed omgaan met de verschillen tussen de kinderen. De kinderen leren met moderne methoden die voldoen aan de kerndoelen. Er is veel aandacht voor de basisvaardigheden rekenen, taal en lezen. Naast feitenkennis leren de kinderen om kennis te vergaren, te interpreteren en verbanden te leggen tussen deze nieuwe kennis en dat wat ze al weten. De kinderen leren samenwerken. De leerkrachten leggen de nadruk op het begeleiden en uitdagen van leerlingen. Leerlingen zijn actief en verantwoordelijk voor hun ontwikkeling. Leerkrachten zorgen voor het voortdurend volgen van de vorderingen van leerlingen.