3. Samenwerkingsschool Meeroevers

In september 2012 zijn de deuren van onze nieuwe school open gegaan. Een school die klein begonnen is en die de komende jaren door zal groeien naar een grote school. Een school die een centrale plaats in de wijk in neemt en die de ambitie heeft om een school te zijn waar alle kinderen uit de wijk welkom zijn. Speerpunten van onze school zijn: onderwijs van hoge kwaliteit bieden, actief omgaan met ouders en ouderparticipatie, een duidelijk profi el bieden op levensbeschouwend onderwijs en zelfstandig werken en coöperatief leren sterk vormgeven. Op onze website (link hiernaast) lees je alles over onze school.

Een samenwerkingsschool!

Voor de totstandkoming van onze school hebben twee besturen intensief en actief samengewerkt. De “Vereniging voor Christelijk Onderwijs Midden en Oost Groningen” en de stichting “Openbaar Primair Onderwijs Slochteren” . Dit heeft geleid tot een school waarin zowel de Openbare als ook de Christelijke identiteit herkenbaar zijn. Eigen leraren verzorgen de lessen met de methode Trefwoord en daarnaast hebben we een GVO en HVO docent die hierin ook een rol spelen. De school staat onder het bestuur van OPOS. Openheid is een belangrijke waarde van onze school. Ouders kunnen van ons verwachten dat we helder communiceren over ons onderwijs en hun kind. We laten ook zien wat we doen. Twee keer per jaar kunnen ouders een uurtje komen kijken in de klas van hun kind. Zo kunnen ouders kennismaken met de manier waarop wij werken en ze kunnen hun kind in een leersituatie zien. Ons onderwijs wordt gegeven door professionals. Leerkrachten die naast hun basisopleiding één of meerdere post HBO opleidingen hebben gevolgd.

Onderwijs in de huidige tijd

We leven in een tijd waarin de ontwikkelingen in een steeds hoger tempo verlopen. Om onze kinderen voor te bereiden op deze snel veranderende samenleving geven we ons onderwijs deels aanbod gestuurd (Taal, lezen, rekenen) vorm en deels vraag gestuurd vorm. Zelfstandig werken met weektaken en planborden zijn vanaf groep 1 een gewoonte. Net als allerlei vormen van samenwerkend leren. Om de zelfstandigheid en communicatie te bevorderen geven we Engels vanaf groep 1 tot en met groep 8.

Vijf gelijke dagen model

Onze kinderen gaan iedere dag van half negen tot twee uur naar school. Er is een kleine pauze en een lunchpauze. In de lunchpauze eten de kinderen samen met hun leerkrachten een broodje en kunnen de kinderen aansluitend nog even buiten spelen. Voor kinderen, leerkrachten en ouders heeft dit veel voordelen. Alle kinderen uit een gezin hebben dezelfde schooltijden, kinderen blijven in het goede schoolritme en de begeleiding in de pauzes gebeurt door de eigen leerkrachten. Dit levert een sfeervolle en rustige lunchpauze op. Voor leerkrachten levert dit ruimte op die ze kunnen besteden aan hun voorbereidingen en aan vergaderingen.

Agenda

Er zijn geen aankomende evenementen.