4. Fusieschool Slochteren

Fusieschool Slochteren is de werknaam van de fusie van OBS Ruitenvelder en OBS De Kinderboom.

De kinderen en leerkrachten van de Ruitenvelder zijn met ingang van het schooljaar 2019-2020 toegevoegd aan De Kinderboom.

T.z.t. wordt verhuisd naar het nieuwe, in aanbouw zijnde, kindcentrum in Slochteren.

 

OBS De Kinderboom biedt openbaar onderwijs in een pluriforme maatschappij

In de openbare school zijn kinderen van alle achtergronden welkom. De openbare school is een ontmoetingsplaats voor kinderen, waar we rekening houden met elkaar in zowel achtergrond als cultuur. We hebben een open houding naar ouders, we nodigen ze bijvoorbeeld twee keer per jaar uit om een deel van de ochtend mee te draaien in de klas van hun kind. Niet apart maar samen!

OBS De Kinderboom biedt kinderen en leerkrachten een veilige leeromgeving

Wij vinden het belangrijk dat kinderen, hun ouders en medewerkers zich welkom en gewaardeerd voelen. Dit is mogelijk door met een open houding met elkaar om te gaan, door elkaar te groeten, door interesse voor elkaar te tonen en door echt naar elkaar te luisteren . We hebben oog voor de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen en het respectvol met elkaar omgaan. Dit zien we ook terug in onze keuze om KiVa-school te zijn. Daarnaast wordt veiligheid gecreëerd door het structureren van de leeromgeving met heldere regels en een voorspelbare dagplanning of weekplanning.

OBS De Kinderboom biedt kinderen, team en studenten optimale ontwikkelingskansen

Voor iedereen geldt dat we ‘een leven lang’ leren. We hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen en leerkrachten. Het hebben van hoge verwachtingen biedt de beste kansen op echt leren. Kinderen op onze school bieden we een uitdagende omgeving waarin gemotiveerd leren centraal staat. Bij ‘leren’ hebben we het natuurlijk over Taal en Rekenen maar ook over sociaal en cultureel leren. We zijn een school waarbij we een duidelijke plek en visie op cultuur, beeldende vorming, drama en cultureel erfgoed hebben. Kinderen leren vanaf groep 1 zelfstandig en coöperatief te werken. Vorderingen worden vastgelegd in een portfolio en rapport.

Technologie heeft de manier waarop we (samen)werken en leven enorm veranderd. Nieuwe functies ontstaan en vragen om andere en nieuwere competenties, de zogenaamde 21st century skills. Dit vraag van leerlingen andere vaardigheden. De competities; samenwerken, kritisch denken, ict-geletterdheid, communiceren probleemoplossend vermogen worden steeds belangrijker. Tijdens onze lessen leren wij kinderen om te gaan met de nieuwe media en vaardigheden.

We hebben een heldere visie op zorg. We bieden natuurlijk zorg aan de kinderen die het wat moeilijker hebben en we hebben ook diverse programma’s en leerlijnen voor de zorg aan de leerlingen die wat meer aankunnen. Deze zorg wordt vastgelegd in een Kleine Hulp, handelingsplan, eigen leerlijn, ontwikkelingsperspectief (OPP) deze activiteiten worden structureel bijgehouden. Zorg is ook preventief gericht. We kijken naar zowel de methode gebonden toetsen als de CITO toetsen om leerlingen te signaleren. Soms wordt er gekozen voor een Kleine Hulp. Deze is preventief en kortdurend om ervoor te zorgen dat leerlingen niet uitvallen.

Onderliggende waarden

Veiligheid

Op OBS De Kinderboom kunnen kinderen en medewerkers zichzelf zijn en zich geborgen voelen door het uitspreken van waardering en het bespreekbaar maken van meningsverschillen.

Integriteit

Door het geven van het goede voorbeeld , door eerlijkheid en openheid willen we integer met elkaar omgaan. Zorgvuldig omgaan met gevoelens van een ander , door te luisteren en door met elkaar te praten op een opbouwende manier.

Een leven lang leren

Leren doe je vanaf het moment waarop je geboren bent. Leren stopt nooit. Sommigen leren graag uit boeken en andere leren door het te doen. Leven en leren zijn synoniemen.

Verantwoordelijkheid

Het geven, nemen en voelen van verantwoordelijkheid voor je eigen ontwikkeling, de ontwikkeling van de school als gemeenschap en de wereld om ons heen. Dit uit zich door stil te staan bij blije en verdrietige situaties, door elkaar serieus te nemen, door elkaar te helpen en te ondersteunen.

Adaptief

Niemand is gelijk. Iedereen is verschillend. Dit betekent dat we ook op verschillende manieren leren. Door te leren als groep, in kleine groepjes of zelfstandig. Adaptief betekent voor ons dat we ons onderwijs zoveel mogelijk willen afstemmen op de leerbehoeften van kinderen.

Agenda

Er zijn geen aankomende evenementen.