Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) is de interne toezichthouder. De kern van intern toezicht is dat de RvT ziet op de kwaliteit van het bestuur (CvB) dat op zijn beurt ziet op de kwaliteit van het onderwijs.

Vergaderingen RvT

De vergaderingen worden gehouden in het stafkantoor van Stichting OPOS (Hoofdweg 88F, Slochteren). Aanvang: 19:30 uur.

Samenstelling van de Raad van Toezicht:

Chris Mulder, voorzitter

E-MAIL

Leden:

Max Becherer

E-MAIL

Bettina de Jong

E-MAIL

Agenda
    Notulen