Vacature Lid van de RvT

Vacature Lid van de Raad van Toezicht

In verband met de benoeming van één van onze leden als bestuurder in het primair onderwijs is Stichting OPOS op zoek naar een:

LID RAAD VAN TOEZICHT (m/v)

 

Onder het bestuur van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Slochteren vallen 7 openbare basisscholen. Onze scholen zijn toegankelijk voor alle kinderen vanaf de leeftijd van 4 jaar, zonder onderscheid te maken naar godsdienst of levensbeschouwing. We werken vanuit de kernwaarden: open, eigen, passend en transparant.

De Raad van Toezicht opereert vanuit een collectieve verantwoordelijkheid. De Governance Code Primair Onderwijs vormt de leidraad voor bestuur, toezicht en verantwoording. Kernelementen hiervan zijn een scheiding tussen toezicht en bestuur en een systematiek van maatschappelijke verantwoording naar alle interne en externe belanghebbenden zoals o.a. leerlingen, medewerkers, toeleverend en afnemend veld, bedrijfsleven, overheid, Inspectie van het Onderwijs en Ministerie van OCW. Alles conform de statuten en de reglementen.

 

Profiel Raad van Toezicht als geheel

 • Het integraal toezicht houden op de organisatie en het College van Bestuur
 • Het opereren als werkgever van het College van Bestuur.
 • Het functioneren als klankbord van het College van Bestuur.
 • Het afleggen van maatschappelijke verantwoording.
 • Het onderschrijven van de doelstelling(en) en de grondslag van stichting OPOS.
 • Het hebben van een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk.
 • Het hebben van gevoel voor verantwoording naar de primaire stakeholders (leerlingen, ouders, leerkrachten) en specifiek het openbaar onderwijs.
 • Het onderhouden van binding met de regio.
 • Het onafhankelijk en kritisch opereren, zonder last of ruggenspraak en zonder opdracht of zakelijk belang.

 

Wij vragen van een individueel lid van de Raad van Toezicht:

 • Kennis van, inzicht in en affiniteit met de sector primair (openbaar) onderwijs om kansen en risico’s in te kunnen schatten.
 • Aantoonbare bestuurlijke en relevante toezichthoudende kennis, kwaliteiten en ervaring.
 • Evenwicht kunnen bewaren in betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
 • Inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie stellen.
 • Vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over de door het College van Bestuur voorgelegde en alle overige aangelegenheden.
 • Vermogen om de hoofdlijnen van het beleid van stichting Openbaar Primair Onderwijs Slochteren en het functioneren van het College van Bestuur te beoordelen.
 • Vermogen om op gepaste wijze advies te geven.
 • Vermogen om in teamverband het toezicht uit te oefenen.
 • Vermogen collegiaal aan andere leden een oordeel of advies, dat voornamelijk op de eigen specifieke deskundigheid is gebaseerd, toe te lichten.
 • Vermogen om aan derden de eigen rol van toezichthouder uit te leggen.
 • Integriteits- en verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling hebben.
 • Academisch werk- en denkniveau en een brede maatschappelijke oriëntatie hebben.
 • Analytisch vermogen bezitten en hoofd- en bijzaken kunnen onderscheiden.
 • Vermogen hebben tot individuele en collectieve zelfreflectie en zelfevaluatie, actief open staan voor nieuwe informatie en feedback.
 • Flexibele agenda, beschikbaarheid en afspraakbetrouwbaarheid hebben.
 • Bereidheid hebben zich bij te scholen op het toezichthouden als zodanig en actuele thema's en ontwikkelingen inzake bestuur, toezicht en (primair) onderwijs.

 

Wij bieden:

 • Een uitdagende toezichthoudende functie bij een stichting, bij een bestuur die volop in beweging is.
 • Lidmaatschap van een gedreven en collegiale RvT
 • Vergoeding conform vergoedingsregeling passend bij de sector Primair onderwijs

 

Informatie

Voor meer informatie over stichting OPOS kunt u terecht op onze website www.stichtingopos.nl. Voor meer informatie over het lidmaatschap van de Raad van Toezicht kunt u contact opnemen met de heer B. Visser, voorzitter van de RvT, werkdagen tussen 20.00 en 21.00 uur, op telefoonnummer: 06-22574006

 

Belangstelling

Indien u belangstelling heeft voor deze vacature ontvangen wij graag uw motivatie en CV uiterlijk op dinsdag 19 februari op info@stichtingopos.nl o.v.v. ‘sollicitatie Lid RvT’.

Procedure

Gesprekken voor deze vacature staan gepland op donderdag 28 februari tussen 16.30 uur en 21 uur en op vrijdag 1 maart.

 

Terug naar nieuwsoverzicht

Over

 • Auteur: Nelly Boer
 • Geschreven op: 01-02-2019 18:55