Nieuws

Leerkracht Groep 3-4 

Obs Oetkomst in Kolham 

Wij zijn wij op zoek naar een leerkracht voor groep 3-4.  

Obs Oekomst zoekt per direct een groepsleerkracht voor 2 ochtenden gedurende  het hele schooljaar. Vanaf maart 2019 is er mogelijkheid om de werktijdfactor uit te breiden tot 0,8 fte i.v.m. zwangerschapsverlof. 

Onze school is een kleine sfeervoll...

Lees meer

30-10-2018 18:07

11-10-2018 11:37

De openbare basisscholen Ruitenvelder in Froombosch en De Kinderboom in Slochteren gaan per 1 augustus 2019 fuseren. De fusieschool moet in het nieuw te bouwen kindcentrum komen aan de Slochterveldweg in Slochteren, samen met CBS De Wegwijzer. Schooldirecteur Loes Koning is stellig: ”Zowel de fusie als de nieuwbouw biedt kansen om de kwaliteit van het onderwijs te verhogen.”

Afgelopen donderdag werd het raadsvoorstel over de opheffi...

Lees meer

05-07-2018 15:36

Over enkele jaren heeft Meerstad niet één maar twee openbare basisscholen: een nagelnieuwe in een hypermodern gebouw en het bestaande Meeroevers, in een lekkend noodpand... "DAT KLOPT NIET"

ZIE BIJGAAND ARTIKEL

 

https://dvhn.x-cago.net/20171129/public/pages/GS01022/articles/DVHN-20171129-GS01022005.html

 

 

 

29-11-2017 08:57

Na een workshop voor directeuren en GMR-leden werd ook aan externen gevraagd wat zij van belang achten voor kinderen op de OPOS-scholen. Naast de leden van het bestuur van Stichting OPOS waren aanwezig de wethouder van onderwijs en raadsleden van Slochteren. Verder waren aanwezig: kinderopvangorganisaties, bestuur peuterspeelzalen, collega schoolbestuur bijzonder onderwijs, bestuurder voortgezet onderwijs, cultuurcoördinator gem. Slochteren en unit onderwijsbegeleiding Sl...

Lees meer

21-11-2017 08:51
Onder het tab blad "Medewerkers " - "Formulieren" hebben wij het formulier "Belangstellingsonderzoek 2018-2019" voor jullie klaar gezet. Wanneer er wensen of wijzigingen zijn dan graag dit formulier vóór 4 december mailen of inleveren bij Janny Buitenkamp. Mail adres: jbuitenkamp@slochteren.nl
02-11-2017 11:10

O.b.s Ruitenvelder in het nieuws!

https://bokkeblad.nl/kinderen-obs-ruitenvelder-gestart-cultuur-uur/  

 

 

 

04-10-2017 11:26
Voor de periode 2019-2021 ontwikkelt Stichting OPOS een nieuw strategisch beleidsplan. Het strategisch beleidsplan geeft aan welke richting het beleid van Stichting OPOS de komende jaren zal volgen. Het biedt kaders waarbinnen de scholen van Stichting OPOS eigen beleid ontwikkelen en beschrijft gemeenschappelijke waarden die we allemaal onderschrijven. Om zoveel mogelijk mensen bij het bepalen van de nieuwe koers van Stichting OPOS te betrekken, hebben we samen met onderzoeks- en communicatiebur...

Lees meer

07-09-2017 14:07

Klik op "lees meer" om de video te zien

Samenwerkingsschool Meeroevers wordt uitgebreid met 5 lokalen. Dit schooljaar zat de school eigenlijk al in een te krap jasje.

Tijdelijk wordt één lokaal gedeeld met de buitenschoolse opvang. Een situatie die verre van ideaal is. De school is gevestigd in een semipermanent gebouw dat opgebouwd is uit modules. Op de foto’s zie je dat er modules worden toegevoegd. Meeroevers begint in het schooljaar 2017-2018 met he...

Lees meer

04-07-2017 21:16
Op 27 juni vond het laatste directieoverleg van dit schooljaar plaats. Tijdens dit overleg heeft de heer Eppe Okken, lid van de algemene directie van Stichting OPOS, verteld dat hij per 1 april 2018 stopt met werken en met prepensioen gaat. Stichting OPOS staat er bedrijfsmatig goed voor en dat geeft het Bestuur van OPOS de ruimte om te kijken naar hoe we een verdere impuls kunnen geven aan onderwijskundige ontwikkelingen. We zijn tot de conclusie gekomen dat dit het beste kan vanuit een situ...

Lees meer