BESTUUR

Stichting OPOS heeft een College van Bestuur (CvB) bestaande uit één persoon. De bestuurder heeft de dagelijkse leiding van Stichting OPOS. De bestuurder geeft richting (strategie), ontwikkelt beleid (om strategie om te zetten in beleidskaders) en houdt toezicht op management van de scholen.

De bestuurder van Stichting OPOS is:

Jan Paul ten Brink

E-MAIL

Agenda
    Notulen